Brukervilkår

Denne siden (sammen med de øvrige vilkårene som angis på Boschs nettsted) beskriver vilkårene som gjelder for bruk av Boschs nettsted http://www.bosch-outlet.no (“nettstedet”). Les disse brukervilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet aksepterer du disse brukervilkårene. Vennligst avstå fra å benytte nettstedet dersom du ikke aksepterer brukervilkårene.

Informasjon om oss

Din bruk av nettstedet

Du kan bare bruke nettstedet til lovlige formål. Du skal ikke bruke nettstedet

a) på en måte som bryter med gjeldende nasjonale eller internasjonale lover eller forordninger
b) med det formål å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte
c) ved å bevisst overføre opplysninger, sende eller overføre materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastaturloggere, spionprogram, annonseprogrammer eller andre skadelige programmer eller lignende datakoder som har til formål å påvirke driften av programvare eller maskinvare.

Herunder bekrefter du at nettstedet ikke vil benyttes til å

a) spre søppelpost eller uønsket e-postmateriale
b) utgi deg for å representere Bosch
c) forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere innholdet på nettstedet for å skjule opphavet eller materialet som sendes via nettsiden
d) legge igjen falske opplysninger om din tilknytning til personer eller selskaper
e) opptre på en måte som virker negativ på andre brukeres mulighet til å bruke nettstedet
f) utføre kriminelle aktiviteter
g) publisere eller spre materiale som er et brudd mot eller krenker andres rettigheter eller som er ulovlig, krenkende, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte støtende eller som inneholder reklame for eller anbud koblet til produkter eller tjenester
h) samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere uten deres uttrykkelige samtykke
i) bryte brukerens rett til å trekke tilbake slike samtykker, som beskrevet i h).

Dersom du bryter Boschs brukervilkår, er du erstatningsansvarlig for eventuell skade Bosch og deres tilknyttede selskaper rammes av som følge av dine handlinger.

Immaterielle rettigheter

Bosch er eier eller lisenstaker av alle immaterielle rettigheter som finnes på nettstedet og som publiseres på den. Du kan utelukkende benytte deg av, hente og/eller bruke informasjon på nettstedet til personlig og ikke-kommersiell bruk. Denne retten utgjør ingen overdragelse av eierrettighetene til materialet eller til kopier av materialet. Vær oppmerksom på at du ikke kan gjøre noen endringer i materialet, eller reprodusere, spre, offentlig vise eller spille av eller på annen måte bruke eller formidle det til allmennheten eller til kommersielle formål. Du kan heller ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk uten å angi kilden. Materialet på nettstedet kan ikke brukes til kommersielle formål uten at du på forhånd har innhentet godkjenning fra Bosch.

Ved å bruke nettsiden forplikter du deg til å følge internasjonale og nasjonale lover om opphavsrett, samt forhindre ulovlig distribusjon og kopiering av materialet.

Koblinger og informasjon på nettstedet

Bosch gir ingen løfter eller garantier for nøyaktigheten i lenker eller annen informasjon som finnes på nettstedet. Bosch gir ingen garantier vedrørende materialet/innholdets korrekthet eller fullstendighet, inkludert påliteligheten til anbefalinger, påstander, uttalelser og annen informasjon som vises eller spres via nettstedet. All informasjon gjøres tilgjengelig og skal brukes vel vitende om at Bosch ikke kan holdes ansvarlig for tap, erstatningsansvar, skade eller kostnader av noen art som oppstår helt eller delvis, direkte eller indirekte som følge av bruk av eller tillit til slik informasjon eller en slik person. Bosch fraskriver seg uttrykkelig alle løfter og garantier, uttrykkelige og underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller forsikringer om at innholdet ikke krenker rettighetene til tredjepart eller driften av nettstedet og innholdet, med mindre annet lovgivning forbyr slik fraskrivelse.

Bosch garanterer ikke at nettsiden eller serverne der nettstedet ligger, eller elektroniske meldinger som sendes av Bosch, er uten virus eller andre skadelige data.

Tilgjengeliggjøring av koblinger skal ikke tolkes som at Bosch eller nettstedet støtter, samarbeider med, er tilknyttet eller har juridisk rett til å bruke varemerker, logoer eller opphavsrettsbeskyttede symboler som vises i eller som kan åpnes via koblingene, eller at koblede nettsteder har rett til å benytte seg av varemerker, merker, logoer eller opphavsrettsbeskyttede symboler som tilhører Bosch eller deres tilknyttede selskaper eller datterselskaper.

Ansvar for tapsbegrensning

Uten innvirkning på ansvarsbegrensningen som er angitt i disse brukervilkårene, skal du treffe alle rimelige tiltak for å begrense dine tap som oppstår i forbindelse med erstatningskrav eller en prosess (uansett om det gjelder forsømmelse, avtalebrudd eller annet) som du starter eller innleder mot Bosch.

Eksterne koblinger til nettstedet

Alle lenker til nettstedet må først godkjennes skriftlig av Bosch, med unntak av i følgende tilfeller:

a) lenken inneholder bare teksten “Bosch” og inneholder ingen av Boschs eller Boschs lisenstakeres/lisensgiveres opphavsrettslig beskyttede varemerker
b) lenken peker bare til www.bosch-outlet.no og ikke til nettsider lenger nede i nettstedhierarkiet
c) når brukeren klikker på lenken, vises siden i fullskjerm i et nettleservindu med fullstendige funksjoner og komplett navigering, og ikke som en ramme i nettsiden med lenken
d) lenkens utseende, plassering og øvrige egenskaper gir ikke det falske inntrykket av at en juridisk enhet eller dennes aktiviteter eller produkter er knyttet til eller støttes av Bosch, og den er heller ikke utformet på en måte som kan skade eller utvanne goodwillen som forbindes med Bosch eller navnene og varemerkene til Boschs tilknyttede selskaper. Bosch forbeholder seg retten til når som helst og etter eget forgodtbefinnende å trekke tilbake retten til å ta i bruk lenker til nettstedet.

Endringer i og eventuelle driftstopp på nettstedet

Vi jobber for å oppdatere nettstedet regelmessig og kan når som helst endre innholdet. Bosch forbeholder seg derfor retten til når som helst å gjøre endringer i eller korrigere feil i deler av nettstedet, gjøre andre endringer på nettstedet eller i materialet og produktene, tjenestene og prisene (der det er hensiktsmessig) som er beskrevet på nettstedet, uten nærmere varsel. Du forventes å kontrollere denne siden fra tid til annen for å se eventuelle endringer vi har gjort.

Driftsstopp for vedlikehold og lignende kan forekomme på nettstedet. Bosch tar ikke ansvar for forstyrrelser, avbrudd eller andre problemer som kan forekomme på nettstedet. Ved behov kan Bosch avbryte tilgang til nettstedet eller stenge det på ubestemt tid.

Tilgang til nettstedet fra områder og steder utenfor Sverige

Bosch gir ingen garantier for hvorvidt materialet på nettstedet er egnet eller tilgjengelig for bruk på steder utenfor Norge, og tilgang til materialet fra områder der innholdet er ulovlig, forbys herved. Hvis du bruker nettstedet fra steder utenfor Norge, er du selv ansvarlig for å overholde gjeldende lovgivning på stedet.

Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet

Bosch behandler informasjonen om deg i henhold til våre retningslinjer for personvern. Du er selv ansvarlig for å ta del av aktuell informasjon om denne behandling, og du garanterer at alle opplysninger som du har oppgitt om deg selv, er korrekte.

Service

Servicereparasjonene våre består blant annet av forberedelser til servicebesøk (f.eks. avtalt tid for servicebesøk), reparasjon og etterbehandling (f.eks. undersøkelser om forbrukerne var fornøyde med servicen). I forbindelse med forberedelsene og etterbehandlingen kan vi eller servicepartnerne våre kontakte forbrukerne som bestilte tjenesten. Personopplysninger som innhentes fra forbrukerne i forbindelse med et servicebesøk, blir behandlet i henhold til gjeldende lokale lover. Etterbehandlingen er en integrert del av serviceavtalene våre, og den skal sikre at tjenesten oppfyller alle relevante krav og sørge for at det treffes ytterligere tiltak hvis vi mener det er aktuelt ut fra forbrukernes tilbakemeldinger. Les mer om Boschs brukervilkår for service.

Opplasting av material på nettstedet

Alt materiale du laster opp til nettstedet, anses som ikke-konfidensielt, og når du overlater slikt materiale til Bosch, overleverer og overfører du også alle immaterielle rettigheter til slikt material til Bosch, og Bosch har dermed rett til å bruke, kopiere, distribuere og overlevere slikt materiale til tredjepart.

Bosch forbeholder seg retten til etter eget forgodtbefinnende å fjerne materiale og opplysninger som du har lastet opp / publisert på nettstedet.

Brukerkontoen

Du kan i enkelte tilfeller være nødt til å opprette en konto for å få tilgang til beskyttede deler av nettstedet. Du må da gjennom en registreringsprosess der du oppgir fullstendige og korrekte opplysninger i henhold til det aktuelle registreringsskjemaet. Du bes da om å velge et passord. Du tar selv hele ansvaret for at passordet og kontoen forblir hemmelige og beskyttede. Du har også ansvaret for alle aktiviteter som utføres på kontoen. Du forplikter deg til å snarest varsle Bosch om uautorisert bruk av kontoen eller andre sikkerhetsbrudd. Bosch tar ikke ansvar for eventuelle tap som følge av at noen andre bruker passordet eller kontoen din.

Lovanvendelse

Din bruk av nettsiden og disse brukervilkårene er underlagt norsk materiell rett uten anvendelse av de aktuelle lovvalgsreglene.

Takk for at du besøker nettsiden!

Bosch nettbutikk

Følgende vilkår gjelder når du handler i Bosch nettbutikk. Ved å ta i bruk tjenesten godtar du disse vilkårene. For generelle vilkår som gjelder generelt for hele nettstedet til Bosch, henviser vi til siden for Generell informasjon.

For å kunne administrere kjøpet ditt er vi nødt til å samle inn og lagre noen personopplysninger. Vi samarbeider også med en rekke tjenesteleverandører (transportselskaper og tjenester for betalings- og fordringshåndtering) og kan dele personopplysninger når det er nødvendig for å fullføre kjøpet ditt. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine samt informasjonskapsler i retningslinjene for personvern.

Les disse vilkårene og bestemmelsene nøye før du bestiller produkter fra Bosch. Ved å bestille produkter fra oss samtykker du til disse vilkårene og bestemmelsene.

1. Generelt

Disse leveransevilkårene gjelder for kjøp og leveranse av reservedeler/produkter. Leveranse skjer fra Boschs sentrale reservedelslager i Jönköping i henhold til vilkårene som angis i teksten under. Leveranse av produkter er bare mulig innenfor Norge.

Ved salg til forbrukere gjelder alltid den norske Forbrukerkjøpsloven, samt den norske Distans- och hemförsäljningslagen.

Ved salg til personer som ikke er forbrukere gjelder alltid Kjøpsloven.

Bosch kan supplere og endre disse leveransevilkårene og publisere oppdaterte vilkår på denne siden. Det er imidlertid vilkårene som gjelder ved kjøpstidspunktet som blir gjeldende for deg som kjøper.

2. Leveranse

Bestilte produkter leveres i sin originale utførelse. Bosch kan utføre mindre tekniske endringer som ikke påvirker produktets funksjon. Leveringstiden er 9–11 arbeidsdager for produktene. Hvis du betaler med kredittkort er fraktkostnaden 75 NOK inkl. mva.

3. Betalingsvilkår

Levering skjer etter betaling med kredittkort.

4. Transportskade eller defekt reservedel

4.1 Forbrukerkjøp

Transportskadede produkter skal, innen 8 arbeidsdager fra du har mottatt produktet, meldes til reservedelsskade@bshg.com med vedlagte bilder av ytre og indre emballasje samt skaden på produktet, eller per telefon til Boschs kundeservice på 22 66 06 00. Som skade regnes både synlige og skjulte skader, hvilket innebærer at du må ta av emballasjen (ta produktet ut av forpakningen) og inspisere produktet nøye. Vær oppmerksom på at du må beholde all emballasje ved transportskade.

4.2 Annet kjøp

Ved annet kjøp skjer levering når varen er overlevert til fraktfører, jf. kjøpsloven § 7(2), Ved skader som ikke skyldes transport eller ved levering av defekteprodukter, gis melding på tilsvarende måte og med samme innhold som beskrevet i punkt 5.1 ovenfor.

5. Angrerett og retur

Som forbruker har du 14 dagers angrerett i henhold til den norske angrerettsloven når du handler på internett. Angreretten løper fra den dagen du tar imot varen og angreskjema med lovpålagte opplysninger om angreretten. Du har rett til å undersøke produktet forsiktig. Forpakningen må ikke brytes i større utstrekning enn det som har vært nødvendig for å fastsette produktets egenskaper og funksjon. Hvis du håndterer produktet i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastsette dets egenskaper og funksjon, har Bosch rett til erstatning for verdireduksjonen som dette har medført. Merk at etiketten med artikkelnummer som sitter på forpakningen må være intakt. Vennligst benytt angreskjema vedlagt vareforsendelsen eller varsle Bosch via kontaktinformasjonen nedenfor innen tidsfristen hvis du vil bruke angreretten. I forbindelse med dette mottar du et returnummer. Du finner kontaktinformasjon og skjema som du kan bruke til utøvelse av angreretten her: Kontakt- og firmainformasjon og skjema.

Eventuell retur av produktet skal deretter skje innen 14 dager fra du har mottatt returnummeret. Følgeseddel/faktura skal legges ved returnert produkt, og returnummeret må tydelig angis. Skade som oppstår som følge av mangelfull innpakning, tilbakebetales ikke. Returer skal ikke sendes tilbake med postoppkrav.

Vi anbefaler at du sender returen med en forsendelse som kan sporeseller rekommandert. Det er viktig dersom godset skulle forsvinne eller skades. Som forbruker er du selv ansvarlig for kostnader i forbindelse med retur av varer.

Tilbakebetaling av returnert produkt skjer uten unødige forsinkelser etter at produktet er mottatt, kontrollert og godkjent av Boschs varemottak, dog senest 14 dager etter at returen er mottatt. Ved feilbestilt vare skjer kreditering med fakturabeløp med avdrag for returfrakt. Ved feillevert vare skjer kreditering av fakturabeløp inkl. frakt, og du får en forhåndsbetalt returfraktseddel.

Dersom du ikke skulle være fornøyd med vår håndtering av reklamasjonen din, ønsker vi å informere deg om at du har mulighet til å kontakte det norske Forbrukerrådet og eventuelt den norske Forbrukerklagenemnda (FKU). Postadresse til Forbrukerrådet: Forbrukerrådet, postmottak, Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo. Postadresse til FKU: Forbrukerklageutvalget, Postboks 4596 Nydalen, 0404 Oslo. Se www.forbrukerradet.no for mer informasjon.

6. Firmakjøp

Når du kjøper gjennom et firma eller bruker et firmanavn på kvitteringen er det den norske kjøpsloven av 1988 som gjelder. Merk at elektroniske komponenter ikke kan returneres.

7. Ansvar

Bosch forutsetter at du har nødvendig kunnskap vedrørende eventuell montering av bestilt produkt. Du er ansvarlig for at leverte produkter blir montert på en faglig forsvarlig måte av autorisert personell, og for øvrig i henhold til forskrift av 14. desember 1993 nr. 1133 om inngrep i elektriske apparater. Bosch vil ikke være ansvarlig for skade eller tap som følge av feilaktig montering eller bruk av leverteprodukter.

10. Kontaktinformasjon

Husk at du alltid kan kontakte oss hvis du har spørsmål. Du finner kontaktinformasjon under Kontakt- og selskapsinformasjon.